overlegsituatie

Wat heeft het coachingstraject eigenlijk opgebracht?

NB-methode voor coaches, behandelaren en therapeuten

 

De NB-methode biedt de mogelijkheid om het effect van een behandel- of coachtraject te meten. Belangrijk, zowel voor de coach/behandelaar/therapeut als voor de klant. Wat zijn precies de opbrengsten van een traject? Daar wil iedere klant en iedere begeleider graag antwoord op hebben.
In de workshop maak je kennis met een methode om de opbrengsten op te halen, te visualiseren en te verankeren.
In één dag nemen we de stappen door. Zoals: waaruit bestaat de nulmeting? Hoe monitor je de resultaten gedurende het traject? Wat krijgt de klant mee en hoe worden de opbrengsten gescoord?
Daarnaast komt de werkhouding aan bod. Ook wordt aandacht besteed aan hoe je het proces van ophalen en scoren het beste kan begeleiden. Tijdens de workshop oefen je met casuïstiek en werkvormen.

Heb je interesse? Bel mij op 06 26 34 88 92 of mail naar nina@nb-methode.nl

Mogelijke trainingen:

  • één-op-één training
  • groepstrainingen
  • trainingen voor een praktijk
  • integreren in bestaande trajecten